نمایش 1–20 از 31 نتیجه

ابزار آلات اندازه گیری

measuring instruments

ابزار اندازه گیری وسیله ای برای اندازه گیری کمیت های فیزیکی است. اندازه گیری فعالیتی جهت به دست آوردن و مقایسه مقادیر فیزیکی اشیاء و رویدادهای دنیای واقعی می باشد. برای افزایش دقت اندازه گیری این کمیت ها با اشیاء یا رویدادهای استاندارد به عنوان واحد مقایسه شده یا کمیت اندازه گیری شده به آنها ارجاع داده می شود.

همه ابزارهای اندازه گیری در معرض درجات مختلف خطای ابزار و عدم اطمینان اندازه گیری هستند این اجسام ممکن است ابزار آلات اندازه گیری دستی و یا ابزار آلات اندازه گیری لیزری باشند.

در اکثر صنایعی که کمیت دقیق فیزیکی و شیمیایی از اهیمت بالایی برخوردار است، اسم ابزار و وسایلی برای اندازه گیری دقیق این کمیت ها به میان خواهد آمد. در واقع باید گفت که ابزار اندازه گیری پیشرفته به تنهایی یکی از مهم ترین ابزارها به شمار می آید؛ زیرا باتوجه به گستردگی صنایع، بررسی پارامترهای مختلف برای تولید و پایش از عوامل حیاتی تلقی می شوند. پارامترهای موجود در هر صنعتی متفاوت است و برای این طیف گسترده ابزاری متناسب نیاز آن صنعت، ساخته و تولید شده است.